Con Trai Người Bạn

Chúa ơi. David đang ở phía dưới của tôi. Miệng anh đang say sưa ngoạm lấy cu tôi. Con cu tôi đang cương lên hết cỡ. Tôi hết hồn, chưa kịp suy sét thì một cảm giác tê dại từ dương vật truyền thẳng lên não tôi. Tôi run bắn lên, mông nhổm dậy, cố ...