Coming Out In Bangkok

William cứ giữ cái nhịp độ chậm chạp đó khiến tôi nổi hết gai óc. Tôi nói bằng hơi thở đứt đoạn: "Nhanh lên đi" một cách hài lòng và, thật khủng khiếp, William bắt đầu hùng hục ra vào đít tôi. Con cu của William ma sá t với đít tôi mãnh liệt và ...