Chuyện Tình Vùng Cao Nguyên

Nàng thong thả mở dây lưng cho áo tuột xuống. Ôi. . . Sao mà đẹp thế. . . . Dù óc tưởng tượng của tôi có mạnh mẽ đến đâu vẩn chưa hình dung được hết vẻ đẹp của nàng. Thân hình nàng trắng bong không một chút tì vết trông như pho tượng ...