Chuyện Thằng Tý Giỏi Địt

Tý thấy con cu ông chủ của Hà trả to hơn con cu của mình là bao, nhưng Tý thấy dậm dựt nóng ran hết cả người, con cu trong quần của Tý cứ khẽ căng giật lên và tự nhiên Tý thấy thích cầm tay vào con cu mình… Tý thấy rất lạ ở ...