Chuyện Của Bờm

Hà rùng mình và nghĩ: trời! thằng Bé lớn rồi sao? dõ ràng đây là mùi tinh trùng... mùi đặc trưng của nam giới... cái mùi của đàn ông trưởng thành... và Hà nhớ lại cái mùi này lần đầu tiên hà được ngửi... đó là lần đầu tiên đi chơi với Bố thằng Bờm, ...