Chợt Nghĩ Về Nhau

Thế là Lý nhét từng hạt chuỗi lọt sâu vào hậu mộn, để lòi ra một hạt cuối cùng, thứ 99. Những hòn ngọc đang nằm gọn trong lòng hậu môn Ðông, Lý bắt đầu rút ra thật nhẹ từng hạt một, cứ mỗi lúc Lý kéo hạt chuỗi ra khỏi lỗ hang đít của ...