Chơi Gái Da Đen

Nhận thấy quần áo vướng víu quá, Cat nhanh tay cởi hết quần áo cho tôi, và tự thoát y cho chính nàng. Được giải phóng, thằng nhỏ tôi đứng thẳng lên chờ mệnh lệnh. Không có quần áo che thân, Cat trông như một pho tượng điêu khắc. Chân tay nàng thon dài, cơ ...