Chim Thằng Tú Vú Chị Vân

Mơ thấy nóng bừng cả người, con cu thằng Tú đang ngúc ngoắc ngỏng lên vươn dài ra, da qui đầu lộn ngược lòi ra cái đầu rùa đỏ hỏn. Dễ còn to hơn của chồng mình. Mà cái bìu như cái nắm tay, hai bên hai hòn lủng lẳng không méo lệch như của ...