Chìa Khóa Của Một Kho Tàng

Bà xã tôi thường được sướng ra nước (orgasm) 6, 7 lần trong 10 lần chơi với nhau, và bả may mắn có multi-orgasm, nghĩa là, nếu chịu ra nước thì bả có thể ra nước (orgasm) rất nhiều lần. Và, tuy là multi-orgasm nhưng bả chưa có dịp phải ra nước lu bù như ...