Chị Sa

Khi tôi ngoạm được một bên mu, nhay lấy nhay để thì chị Sa đổ kềnh ra hết xô đẩy. Lúc đó chị chỉ còn khều khào: sao cậu lắm trò thế. Con trai mà xục xạo tùm lum. Tôi u ơ mà miệng thì tì tì cắn nhay múi thịt dầy lộm cộm lông ...