Cháu Vợ

Vì bị hút vào cuộc chơi, nên con bé không phảng kháng gì khi tôi nhè nhè luồn tay vào bên trong quần. Theo kinh nghiệm của tôi thì con bé đang sưng lên, ban đêm ngủ mà. Tôi hơi ngạc nhiên vì cái tuổi này ở con trai thì ngỏng lên trời, còn con ...