Cha Nuôi Anh Nuôi và Em Gái

Người tôi cũng nóng ran lên, ba tôi nhìn tôi rồi rút con cu lại, không được con ơi, con là con của ba, chuyện nầy chỉ là vợ chồng thôi, ba không muốn vậy... Tôi như không nghe ba tôi giải thích và không buôn con cu ra, ba tôi không còn kềm chế ...