Cảnh và Bắc

Cái gối được gấp đôi che cao thêm để hắn ngắm dương vật dễ dàng. Bắc mắc cỡ quá, bước vội ra ngoài. Đúng ra người xấu hổ phải là hắn vì anh đâu có phơi bày của quý? Mân mê con cu là hiện tượng phổ thông của tuổi mới lớn, nhưng Bắc chỉ ...