Cắm Trại

Thế là họ dời hết mọi thứ sát thành lều, ở giữa lều để 3 cái gối sắp hàng chữ nhất. Bảo nói với con gái riêng của vợ là có vấn đề với Nga và Hùng ngủ truồng cạnh nhau. Em bảo vậy thôi gã ngủ ở giữa hai đứa. Khi sắp sửa cởi ...