Bà Dì Tuổi Ất Mùi

Tao nằm im thin thít, cảm thấy cặt mình như càng lúc càng cứng và càng to. Dì tao bỗng tụt đại quần tao ra rồi ngồi lên người tao. Bà ấy chỉ mới ngồi lên thôi là cặt tao đã lọt gọn vào trong cái lỗ đầy những nước. Bỗng nhiên tao cảm thấy ...