Anh Tôi

Tôi tiếp tục hăng say nhún nhảy, vú nẩy bồng bềnh, thỉnh thoảng le lưỡi liếm phớt con cặt thằng khác đang chỉa thẳng vào mặt tôi, tay nó xoa bầu dái, tay xục cặt như điên. Cưỡi được một lúc, thằng đen lại đổi kiểu. Nó lồm cồm bồng tôi đứng dậy, cặt vẫn ...