Anh Thư

Không biết bao lâu … Thư bổng cảm thấy bàn tay của mình … có ai cầm lấy … nhẹ nhàng đặt lên … lên … con cu của … Thư như điếng cả người, cô vừa lo sợ, vừa xúc động … Nó … nó … nóng hổi … nó … to quá … ...