Anh Hùng Và Mỹ Nhận

Tây Môn Lộc gầm lên một tiếng, hằn vùng đứng dậy, xé toan cẩm bào trên người hắn ra để lộ những bắp thịt cuồn cuộn của một võ sĩ. Hắn chồm tới, ôn hôn thắm thiết Tư Đồ Xuân. Đôi môi đam mê của hắn ra khắp nơi trên cơ thể lả lơi của ...