Ấn tượng đầu đời

- cháu sướng không? - dạ sướng - chú cũng sướng lắm - cu của chú bự và đẹp quá - cháu thích nó không? - dạ thích - cúi xuống hôn nó đi! Tôi không ngần ngại cúi xuống hôn nhẹ vào con cu, tôi hôn dọc theo chiều dài của con cu, mùi cặc đàn ông xông vào mũi kích ...