7 chị em nuôi

- Đau không em? - Một chút thôi, đã quá anh ơi. - Vậy anh nhấp tiếp, - vừa nói xong tôi liền nhấp từ nhè nhẹ đến bắt đầu phan dần những cú thật mạnh vào lỗ lồ Thư. - Sướng quá… sướng quá anh ơi…. á á á… sướng quá anh ơi… a…. - Anh cũng sướng ...