1001 Đêm X

Ông Ba nghe nói mừng lắm, nhưng vẫn hỏi: - Thế nào là đủ sức lấy vợ? Cả Ngố đáp: - Con Năm nó bảo con có cặc bự và dài, lại đụ dai... Ông Ba cau mặt, phất tay ngắt lời, mắng: - Ây! Ăn nói kiểu mày thì làm sao mà có vợ được! Phải khiêm nhường, ít ...